ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
11/37 หมู่ 3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก 65000

 

เบออร์โทรศัพท์: +668 8799 8852

เบออร์โทรศัพท์: +668 1559 5658